ATSILIEPIMAI

Mes atstovaujame

El. parduotuvės duomenų privatumo politika

 

„Apsipirklenkijoje.lt“ įsipareigoja apsaugoti Jūsų privatumą ir laikytis visų taikytinų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų. Tikimės, kad ši privatumo politika („Politika“) padės Jums suprasti, kokią informaciją siūlydami savo prekes ir paslaugas mes renkame ir kaip ją tvarkome. Šioje Politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su asmeniu (t.y. fiziniu asmeniu), kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta. „Apsipirklenkijoje.lt“  reiškia UAB "Ketora" (taip pat tekste gali būti vadinama „mes“, „mus“ arba „mūsų“).

Ši Politika yra taikoma asmens duomenims, kurie renkami užsakant „Apsipirklenkijoje.lt“ prekes ir paslaugas arba gaunami kitokiais apsilankymo mūsų interneto parduotuvėje būdais, kai pateikiamos nuorodos į šią Politiką, pavyzdžiui, užsisakant prekes mūsų interneto parduotuvėje, naudojantis siūlomomis paslaugomis, dalyvaujant akcijose bei klientų ir garantinio aptarnavimo paslaugomis. Mūsų siūlomos prekės gali pateikti nuorodas į kitų bendrovių ar trečiųjų šalių, kurios turi savo privatumo politiką, svetaines ir paslaugas. Mes rekomenduojame susipažinti su toms paslaugoms taikoma privatumo politika. „Apsipirklenkijoje.lt“ neatsako už tokių paslaugų privatumo politiką ar turinį.

Užsisakydami šios interneto parduotuvės prekes ar paslaugas ir (arba) pateikdami asmens duomenis „Apsipirklenkijoje.lt“, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip toliau nurodyta šioje Politikoje. Jeigu nesutinkate su šia Politika, šia interneto parduotuve prašome nesinaudoti ir neteikti „Apsipirklenkijoje.lt“ asmens duomenų.

 

Informacija, kurią renkame

Mes renkame asmens duomenis, kai Jūs vykdote pirkimus, naudojatės mūsų paslaugomis ar užsiregistruojate, kad būtų teikiamos mūsų paslaugos užsakant prekes, ar kitu būdu aplankote mūsų interneto parduotuvę. Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų renkami tik su Jūsų žinia ar sutikimu. Toliau pateikiame renkamų duomenų kategorijų pavyzdžius:

  • Techninė informacija

Daugeliu atvejų Jūs galite lankytis mūsų interneto parduotuvėje nepranešdami mums, kas Jūs esate. Tačiau, paprastai renkama standartinė techninė informacija. Tokia informacija apima pavyzdžiui Jūsų IP adresą, apsilankymų skaičių, Jūsų lankomus interneto parduotuvės puslapius, nuorodas, reklaminius skydelius ir kitą Jūsų peržiūrėtą turinį bei kitą techninę informaciją, kurią mums pateikia Jūsų interneto naršyklė. Prašome taip pat susipažinti su skyriumi „Slapukai (angl. cookies)“.

  • Informacija, kurią Jūs teikiate mums

Jums registruojantis mūsų interneto parduotuvėje, perkant ar kitokiu būdu lankant mūsų interneto parduotuvę, mes galime Jūsų paprašyti pateikti tam tikrą informaciją, t.y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį bei kitus rekvizitus, reikalingus vartotojo atpažinimui ir jo veiksmų vykdymui arba kurių gali prireikti mums teikiant Jūsų prašomas prekes ir paslaugas arba susisiekimo su Jumis tikslais. Suteikiant kai kurias paslaugas Jums gali tekti pateikti informaciją apie kitus asmenis, pavyzdžiui, tais atvejais, kai Jūs užsakote prekes ir prašote jas tiesiogiai nusiųsti kitam asmeniui.

Mes galime rinkti demografinę informaciją, pavyzdžiui, paprašyti nurodyti amžių, lytį ir pašto kodą. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikra iš Jūsų gauta neidentifikuojama informacija gali tapti identifikuojama Jums pateikus asmens duomenis.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenis „Apsipirklenkijoje.lt“ naudoja šioje Politikoje nurodytais tikslais. Atkreipiame dėmesį, kad tuo pačiu metu informacija gali būti naudojama keliems tikslams.

  • Prekių ir paslaugų teikimas

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų prašymus, vykdydami Jūsų užsakymus ar kitais tikslais, siekiant užtikrinti Jūsų užsakymų vykdymą. Taip pat užkirsti kelią sukčiavimui ar kitam neteisėtam naudojimui, o taip pat sukčiavimo ar neteisėto naudojimo atvejų tyrimo tikslais.

  • Susisiekimas su Jumis ir rinkodara

Jūsų asmens duomenis mes galime naudoti susisiekimo su Jumis tikslais, pavyzdžiui, pateikiant informaciją apie mūsų siūlomas prekes ir (arba) paslaugas arba norėdami išsiaiškinti, ar Jūs esate patenkintas mūsų prekėmis ar paslaugomis. Jūsų asmens duomenis galime naudoti rinkodaros, o taip pat susisiekimo su Jumis ir informavimo apie naujas prekes, paslaugas ar vykdomas akcijas tikslais, laikantis galiojančių įstatymų reikalavimų.

 

Asmens duomenų pateikimas kitiems

Jūsų asmens duomenų mes neparduodame, nenuomojame ar kitokiu būdu neatskleidžiame trečiosioms šalims, išskyrus toliau nurodytus atvejus.

  • Sutikimas

Jūsų asmens duomenis galime pateikti kitiems, tik esant Jūsų sutikimui.

  • Tinkamas ir operatyvus prekių pristatymas

Su Jūsų sutikimu mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis siuntų ir/ar kurjerių tarnyboms, kad būtų kokybiškai ir operatyviai pristatytos Jūsų prekės Jums. Duomenys perduodami tik tie, kurių reikia įvykdant prekių pristatymą.

  • Privalomas informacijos atskleidimas

Jūsų asmens duomenis mums gali tekti atskleisti įstatymų reikalaujamais atvejais tam tikroms institucijoms ar kitoms trečioms šalims, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms. Galiojančių įstatymų nustatytais atvejais Jūsų asmens duomenis galime atskleisti ir jais naudotis gindami „Apsipirklenkijoje.lt“ teisėtus interesus civilinėse ar baudžiamosiose bylose.

 

Nepilnamečių asmens duomenų rinkimas

„Apsipirklenkijoje.lt“ stengiasi nerinkti jokios informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni kaip 18-kos metų, ir nevykdyti su tokiais asmenimis jokių transakcijų. Tačiau, mūsų duomenų bazėse gali atsirasti vaikų, kurių amžius nesiekia 18-kos metų, asmens duomenys, kadangi ne visada yra įmanoma tiksliai nustatyti lankytojo amžių. Tais atvejais, kai mes reikalaujame pateikti amžių, asmenims, kurie neturi 18-kos metų, mes galime užblokuoti prisijungimą. Mes taip pat dedame visas pagrįstas pastangas, kad iš mūsų duomenų bazės būtų ištrinti nepilnamečių asmens duomenys.

„Apsipirklenkijoje.lt“ prašo nepilnamečių be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo, nevykdyti jokių mūsų siūlomų prekių pirkimų ar nesiimti jokių su tuo susijusių veiksmų, išskyrus atvejus, kai įstatymuose numatyta kitaip.

 

Duomenų kokybė

Mes imamės visų pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys būtų tikslūs ir nepasenę ir kad pasenę ar dėl kitų priežasčių neteisingi ar nereikalingi duomenys būtų ištrinti.

Kadangi „Apsipirklenkijoje.lt“ leidžia Jums patiems tvarkyti savo profilį, rekomenduojame laikas nuo laiko peržiūrėti savo asmens duomenis ir įsitikinti, kad jie yra tikslūs ir nepasenę. Atminkite, kad teisingos informacijos pateikimas ir Jūsų pateiktų asmens duomenų patikslinimas, jiems pasikeitus, yra Jūsų pareiga.

 

Duomenų saugumas

Nors visuomet išlieka rizika, susijusi su asmens duomenų teikimu, ar jie būtų pateikiami asmeniškai, telefonu, internetu ar kitaip, ir nėra visiškai saugių technologijų, galinčių apsaugoti nuo įsilaužimų ar programišių veiklos, „Apsipirklenkijoje.lt“ imasi visų būtinų techninių ir organizacinių informacijos apsaugos priemonių tokiai rizikai išvengti bei jai sumažinti.

 

Slapukai

Kartais, Jums lankantis „Apsipirklenkijoje.lt“ interneto parduotuvėje, į Jūsų kompiuterį galime įrašyti tam tikrą informaciją, leidžiančią atpažinti Jūsų kompiuterį. Tokia informacija paprastai pateikiama tekstinio dokumento, vadinamo „slapuku“ forma. Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kurį svetainės serveris išsaugo Jūsų kietajame diske. Paprastai slapukai naudojami renkant tam tikrą informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, Jūsų kompiuterio operacinę sistemą, naudojamos naršyklės tipą bei lankomų svetainių adresus. Slapukus naudojame, norėdami palengvinti Jūsų darbą, pavyzdžiui, Jums nereikia dažnai įvedinėti slaptažodį seanso metu arba pakartotinai nurodyti į krepšelį dedamas prekes, jeigu neužbaigiate sandorio vieno apsilankymo metu. Taip pat slapukai naudojami renkant medžiagą duomenų srautų analizei bei anoniminei demografinei apskaitai, kuri mums padeda gerinti savo paslaugas.

 

Jūsų teisės

Jeigu pageidaujate sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis turime, arba norite atnaujinti, ištaisyti, padaryti anoniminiais ar ištrinti savo asmens duomenis, kurie yra neišsamūs, neteisingi ar pasenę, arba nenorite, kad Jūsų asmens duomenys ir toliau būtų naudojami reklaminės medžiagos siuntimo ar tiesioginės rinkodaros ar rinkotyros tikslais, arba kitais įstatymų nustatytais atvejais galite įstatymų nustatyta tvarka pasinaudoti tokia teise, apie tai mums pranešdami žemiau nurodytais adresais. Kai kuriais atvejais, ypač jei Jūs pageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ar nebūtų tvarkomi, tai gali reikšti, kad mes negalėsime ir toliau teikti Jums paslaugų. Tuo tikslu siūlome pasinaudoti Jūsų turimomis naudotojo profilio tvarkymo priemonėmis, kadangi šios priemonės dažnai suteikia Jums tiesioginę galimybę matyti savo asmens duomenis ir veiksmingai juos tvarkyti.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad, norint įvykdyti tokį prašymą, mums gali prireikti Jus identifikuoti ir paprašyti papildomos informacijos. Taip pat pabrėžiame, kad šioms teisėms gali būti taikomi galiojančių įstatymų nustatyti apribojimai bei kitos susijusios nuostatos.

 

Jūsų asmens duomenų ir kontaktinės informacijos valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB "Ketora", įmonės kodas 135306189, PVM kodas LT353061811, adresas V. Krėvės pr. 53, Kaunas, LT-50358. „Apsipirklenkijoje.lt“ privatumo klausimais galite kreiptis el. pašto adresu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba Klientų aptarnavimo telefonu: +370 656 88181.

 

Šios privatumo politikos pakeitimai

„Apsipirklenkijoje.lt“ gali laikas nuo laiko keisti šią privatumo politiką ar keisti, modifikuoti ar nutraukti prieigą prie šios interneto parduotuvės bet kuriuo metu, apie tai atskirai įspėdama. 

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus. Tęsdami naršymą, Jūs sutinkate su Apsipirklenkijoje.lt slapukų naudojimo tvarka ir taisyklėmis. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.